Eftersyn og servicering af brandmateriel


Private, institutioner og erhversvirksomheder kan tegne abonnement på eftersyn af brand- og redningsmateriel.

Vi har specialuddannede folk, der udfører det lovpligtige eftersyn af det brandmateriel, der er opsat hos vore kunder. Samtidig er vi leveringsdygtige i det brandmateriel der er nødvendigt for at overholde lovens krav.

Når ildslukkerne skal efterses eller blot oplades, ringer man blot til Rednings-Ringen, der har eget ~DS~ godkendt værksted for kontrol og opladning af håndildslukkere