Sygetransport

 

Rednings-Ringen tegner husstandsabonnementer i lokalområdet.

Abonnementet dækker op til 24 sygetransporter om året.

Abonnementet dækker kørsel til og fra sygehus blandt andet i forbindelse med:

  • Indlæggelse og udskrivning fra sygehus
  • Efterbehandling efter indlæggelse
  • Ambulant behandling uden forudgåeende indlæggelse

Samt kørsel til og fra læge/speciallæge og visse former for specialbehandling (privat praktiserende)

Endvidere dækker abonnementet siddende kørsel i forbindelse med pludselig opstået sygdom eller tilskadekomst - til og fra nærmeste skadestue, læge, lægevagt, tandlægevagt og kiropraktorvagt.